beginners & gevorderden

Degenen die Spaans willen leren, maar geen groepscursus willen volgen, is er de mogelijkheid van privéles. Van deze mogelijkheid wordt gebruikgemaakt door mensen die voor studie of werk naar een Spaanstalig land gaan en in korte tijd de taal moeten leren. Privéles is sneller en effectiever dan de groepscursus. In de privéles wordt in overleg het tempo bepaald, hoeveel tijd de cursist beschikbaar heeft én wordt met specifieke wensen rekening gehouden. Zo kan bij privé-onderwijs de les thuis worden gegeven.


Voor degenen met een redelijke tot goede kennis van het Spaans, én de lessen in groepsverband wensen, is er de mogelijkheid van conversatiecursus. Hierbij worden niveau en inhoud afgestemd op de wensen van de deelnemers. Het gaat om groepen tot acht personen en privé-lessen. In de groepscursussen worden deelnemers van ongeveer gelijk niveau samengevoegd. De gesprekstof wordt deels op initiatief van cursisten aangedragen en deels door de docent. Ook worden artikelen uit Spaanse kranten, tijdschriften en Spaanstalige video's gebruikt. De conversatie-lessen kunnen afwisselend thuis bij de deelnemers plaatsvinden.